บริษัท เวอร์ติพลัส 98 จำกัด (Vertiplus 98)

ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้าน บริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย ในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี

โครงการที่ดูแล

ควบคุมการบริหารจัดการอาคาร แบบมืออาชีพมีความเป็นมาตรฐาน ภายใต้งบประมาณอันเหมาะสมเพื่อให้งานบริหารอาคารเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการเจ้าของร่วม ผู้เช่าพักอาศัยแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ความเป็นมืออาชีพเติมเต็มทุกความต้องการของคุณ”

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.