บริษัท เวอร์ติพลัส 98 จำกัด (Vertiplus 98)

ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้าน บริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย ในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี

group-5@3x

© 2022 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.